Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/uhkslgen/public_html/yonetim/config.php on line 29
Ankada Tüp Bebek Merkezi / Embriyoloji Laboratuvarı / Yumurta Dondurma

Yumurta Dondurma

Çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin başında, kadınlarda yaşla birlikte ciddi şekilde azalan yumurtalık rezervi ve kalitesinin düşmesi gelmektedir. Dünyada 30 yaş altı yaklaşık her 1000 kadından biri erken menopoz tehdidi altındadır. Bu oran 30’lu yaşlardan sonra 100’de birlere kadar çıkmakta ve genellikle kariyerine odaklanmış veya henüz evlilik planı yapmamış kadınların korkulu rüyası haline gelmiştir. Zira, üreme sağlığında çocuk sahibi olma konusundaki mevcut en büyük engellerden biri, kadınlarda yaşa bağlı olarak ciddi şekilde azalan yumurtalık rezervi ve kalite kaybıdır. Bilimsel çalışmalar ve mevcut tedavi sonuçları, kadınlarda 40’lı yaşlardan sonra çocuk sahibi olma başarısının ciddi olarak azaldığını ortaya koymaktadır. Bir de, buna çeşitli nedenler ile erken yaşlarda düşük over rezervi teşhisi veya erken menopoz riski eklendiğinde, pek çok kadın gelecekte çocuk sahibi olamama endişesini çok daha erken yaşlarda yaşamaktadır. Yumurta dondurma sayesinde kadınlar, üreme yeteneklerini kaybetmeden yumurtalarını dondurup, ileride bu yumurtaları kullanarak  tüp bebek yöntemi  ile çocuk sahibi olabilmektedirler.
Ülkemizde geçtiğimiz yıl, tüp bebek yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, erken yaşlarda yumurtalık rezervi azalmış veya erken menopoza girme riski olan kadınlar artık yumurtalarını dondurabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle; önceki yönetmeliğin verdiği, ciddi bir cerrahi operasyon geçirecek, kemoterapi veya radyoterapi göreceklere verdiği yumurta hücresi veya yumurtalık dokusunun dondurularak saklanması izninin kapsamı genişletildi. Artık, düşük over rezervi tanısı konmuş veya erken menopoz riski olan, fakat henüz doğum yapmamış tüm kadınlar yumurta veya yumurtalık dokularını dondurtabilecekler. Bakanlık bu hizmetin verilebilmesi için üç uzman doktordan oluşan bir sağlık kurulundan mevcut sosyal ve sağlık durumunun bu şartlara uygun olduğunun belgelenmesini şart koşmaktadır.

Kimler, ne zaman yumurtalarını dondurabilir?

Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yumurta dondurmanın etkin ve  güvenli yapılabilmesi için bu  hizmeti veren merkezin deneyimli ve teknolojik altyapısı güçlü embriyoloji laboratuvarının olması
gerekmektedir. Merkezimizde, dünyada en son uygulanan ve verimliliği kanıtlanmış tüm yöntem ve teknikler başarı ile uygulanmakta olup, yumurta
dondurma işleminde de vitrifikasyon yöntemi kullanılmaktadır. Vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma tekniği  yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçlar vermektedir. Vitrifikasyon tekniğinin başarılı olması için doğru uygulama çok önemlidir. Hızlı ve doğru dondurmanın yanı sıra, hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.  Düşük over rezervi tanısı konmuş veya erken menopoz riski olan kadınlarda zaten elde edilen yumurta sayısı ve kalitesi son derece sınırlı olduğundan, dondurma işlemi sırasında veya sonrasında kaybın mümkün olan en düşük düzeyde olması gerekir. Deneyimimiz ve teknolojik altyapımız sayesinde, bu yöntem kullanılarak yaptığımız dondurma ve çözme işlemlerinde elde edilen gebelik sonuçlarımız, normal gebelik sonuçlarımızla benzerdir.
 
Yumurta dondurma programı yaklaşık 12-15 gün sürer.
 

Ankada Tüp Bebek Merkezi

Ankada Tüp Bebek Merkezi